Aprovat el nou barem de danys i perjudicis en accidents de circulació

La Comissió d’Economia i Competitivitat del Senat va aprovar ahir, 7 de setembre, el Projecte de Llei que reforma el sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit. Aquesta normativa però, no entrarà en vigor, fins el proper 1 de gener de 2016.

La reforma, que modifica l’anterior text legal de l’any 1995, incrementa les indemnitzacions previstes en els casos d’accidents greus al mateix que redueix les de tipus lleu.

Cal distingir, per tal d’efectuar la corresponent valoració del dany corporal,  tres supòsits diferents: