Nou barem de trànsit: què passa amb els traumatismes menors de la columna vertebral?

L’entrada en vigor de la Llei 35/2015 de reforma del sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació ha estat presentada per una part dels implicats (i, principalment, per les asseguradores) com un avanç en favor de les víctimes d’accidents de trànsit. I, si bé és cert que el nou barem incrementa les quanties indemnitzatòries i introdueix nous elements de valoració del dany (veieu post anterior), no ho és menys que les lesions menors han quedat notòriament perjudicades. Ens centrem en aquest punt en la nova regulació d’allò que comunment hem anomenat “fuetada vertical” es a dir, en aquella lesió produïda per la hiperextensió brusca del coll seguida d’una flexió. La fuetada vertical ha estat, precisament, una de les conseqüències més freqüents en qualsevol accident de circulació en el qual la víctima rep un impacte en la part posterior o lateral del vehicle. Tal situació provoca un dolor intens a la part del coll, contractura muscular, limitacions a la mobilitat, etc. També pot comportar sensació de vertigen i inestabilitat. Continua llegint

Divorcis internacionals: com ho fem?

Divorce Royalty Free Stock Photography

Els darrers anys s’han incrementat notablement el número de matrimonis celebrats en els quals els subjectes intervinents són, o bé ciutadans estrangers, o bé un ciutadà espanyol i un ciutadà estranger, més conegut com a matrimonis mixtes. I, de la mateixa manera, també han augmentat el número de separacions i divorcis d’aquest tipus.

El procediment de separació i de divorci entre ciutadans estrangers o en matrimonis mixtes té una complexitat superior als supòsits habituals en que ambdós cònjuges ostenten la nacionalitat espanyola. És un procés que mereix un estudi individualitzat i que pot tenir solucions diferents en cada cas.

A diferència dels procediments de separació i divorci habituals hem d’analitzar altres factors per conèixer si podem divorciar-nos a Espanya i de quina manera podem fer-ho. Per fer-ho disposem en el nostre ordenament jurídic de nombrosos reglaments europeus que proporcionem diferents opcions per decidir quin tribunal i quina llei aplicable aplicarà sobre aquest divorci, així com les qüestions vinculades a aquest (com el dret de pensió d’aliments, custòdia dels nens, etc). Els regalaments europeus, també aplicables a ciutadans extracomunitaris, pretenen facilitar i aproximar el procediment de residència habitual dels cònjuges o dels nens, tot i que proposen diferents opcions que han de ser valorades en cada cas concret segons la circumstància concreta de cada matrimoni. Continua llegint