Divorcis internacionals: com ho fem?

Divorce Royalty Free Stock Photography

Els darrers anys s’han incrementat notablement el número de matrimonis celebrats en els quals els subjectes intervinents són, o bé ciutadans estrangers, o bé un ciutadà espanyol i un ciutadà estranger, més conegut com a matrimonis mixtes. I, de la mateixa manera, també han augmentat el número de separacions i divorcis d’aquest tipus.

El procediment de separació i de divorci entre ciutadans estrangers o en matrimonis mixtes té una complexitat superior als supòsits habituals en que ambdós cònjuges ostenten la nacionalitat espanyola. És un procés que mereix un estudi individualitzat i que pot tenir solucions diferents en cada cas.

A diferència dels procediments de separació i divorci habituals hem d’analitzar altres factors per conèixer si podem divorciar-nos a Espanya i de quina manera podem fer-ho. Per fer-ho disposem en el nostre ordenament jurídic de nombrosos reglaments europeus que proporcionem diferents opcions per decidir quin tribunal i quina llei aplicable aplicarà sobre aquest divorci, així com les qüestions vinculades a aquest (com el dret de pensió d’aliments, custòdia dels nens, etc). Els regalaments europeus, també aplicables a ciutadans extracomunitaris, pretenen facilitar i aproximar el procediment de residència habitual dels cònjuges o dels nens, tot i que proposen diferents opcions que han de ser valorades en cada cas concret segons la circumstància concreta de cada matrimoni. Continua llegint