Sostracció internacional de menors: com reaccionar.

Depresión Imágenes de archivo libres de regalías

La Fiscalia General de l’Estat ha  definit la sostracció internacional de menors com aquell supòsit en el que “un menor és traslladat il·lícitament per un dels progenitors a un país diferent del qual resideix habitualment, violant el dret de custòdia atribuït a una persona o una institució, i en aquells casos en que un dels progenitors es trasllada amb el menor per residir en un altre país, prenent tal decisió de forma unilateral i vulnerant el dret a decidir sobre el lloc de residència del menor”. Així ha quedat establert a la molt recent Circular 6/2015, sobre aspectes civils de la sostracció internacional de menors, del passat 17 de novembre.

Ja vam comentar en un apunt anterior la complexitat dels procediments de divorci internacionals, els quals han augmentat notablement en els darrers anys. De la mateixa manera, també podem constatar un augment de les situacions en les quals un dels progenitors marxa del país de residència habitual de la parella emportant-se el menor amb ell, sense cap resolució que així ho autoritzi. Les repercussions envers el menor -i en el progenitor que veu com desapareixen les relacions amb el seu fill- obliguen a l’Administració a actuar amb celeritat per tal de restituir el menor al seu país de residència habitual. Continua llegint

Nou procediment per adquirir la nacionalitat espanyola per residència

Old World Map

El passat dissabte 6 de desembre va sortir publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reglament que regula el procediment per adquirir la nacionalitat espanyola per residència. L’adquisició de la nacionalitat espanyola espanyola en els darrers anys havia esdevingut un procediment llarg, incert i, sovint, arbitrari que situava l’administrat en una situació d’inseguretat jurídica més que criticable. Els procediments s’allargaven tres i quatre anys, la informació sobre la seva tramitació era mínima i l’arbitrarietat en nombroses resolucions per valorar la suposada “integració” del sol·licitant era més que evident.

El nou procediment pretén establir un procediment més àgil, que tingui una durada d’un any i en el qual s’acreditin, mitjançant un procediment reglamentat, els coneixements lingüístics i el grau suficient d’integració a la societat espanyola. Objectius més que difícils de complir si tenim en compte que la mateixa disposició aprovada assenyala que “la aplicación de este real decreto no generará incremento del gasto público”.

Les novetats principals del nou procediment són: Continua llegint