Endarreriments i cancel·lacions de Vueling. Puc reclamar?

Delayed flight Royalty Free Stock Image

Al marge de la possible sanció que es pugui imposar a Vueling pels retards i cancel·lacions de vols dels darrers dies, és un bon moment per recordar quins drets tenim davant de les companyies aèries.

La regulació la trobem en el “Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los vuelos aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y deroga el Reglamento (CEE) n. 295/91” Un reglament que estableix, no només l’obligació de les companyies a oferir menjar, beguda suficient i allotjament en un hotel, sinó també diversos tipus d’indemnitzacions en funció de la magnitud del retard  (a partir de tres hores) i la distància del vol

Distància 3 o més hores de retard
0 – 1500 Km 250 €
1500 – 3500 km 400 €
+ 3500Km 600 € (400 € si és intracomunitari)

En tot cas, sempre és recomanable disposar de la totalitat de la documentació que pugui acreditar els fets que al·leguem (còpia dels bitllets i dades de l’avió, tickets i factures per justificar les despeses, etc) i que deixeu constància de la reclamació de manera fefaent (segell d’entrada de la reclamació, burofax, etc)

A efectes pràctics la reclamació podem interposar-la davant la pròpia companyia (VUELING AIRLINES S.A. Parque de Negocios Mas Blau II Pla de l’Estany, 5 08820 El Prat de Llobregat – Barcelona) de la qual podem adreçar còpia tant a l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Av. General Perón, 40, Accès B – 28020, Madrid), com a l’Agència Catalana de Consum (C. Pamplona, 113, 08018, Barcelona).

Continua llegint