IV Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana

Font: http://www.cicac.cat

Els propers dies 21 i 22 de març de 2019 tindrà lloc a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona el IV Congrés de DDHH de l’Advocacia Catalana. El Congrés d’enguany que porta per títol: “La justiciabilitat dels crims contra la humanitat: què se n’ha fet de la memòria històrica?”, s’emmarca en el debat social existent al voltant de la recuperació de la memòria històrica i vol debatre jurídicament tot entomant els nous reptes que planteja el passat més recent en la nostra societat. El congrés aborda el dret a la Memòria Històrica com un dret humà emmarcant-lo en l’àmbit internacional, nacional i local i prestant especial atenció en el diferents vies de justiciabilitat per a poder exercitar aquest dret de forma efectiva per part de la ciutadania.

El congrés també aborda quines accions es poden portar a terme des dels Ajuntaments i en l’àmbit municipal per a lluitar contra la impunitat franquista, abordant entre d’altres la utilització del litigi estratègic. Finalment el congrés pretén tractar quines són actualment les mancances del marc normatiu espanyol i català en el tema de la memòria històrica i poder identificar quins mecanismes es podrien implementar per a poder fer efectiu el dret a la veritat, justícia i reparació i garanties de no repetició. Continua llegint