Sostracció internacional de menors: com reaccionar.

Depresión Imágenes de archivo libres de regalías

La Fiscalia General de l’Estat ha  definit la sostracció internacional de menors com aquell supòsit en el que “un menor és traslladat il·lícitament per un dels progenitors a un país diferent del qual resideix habitualment, violant el dret de custòdia atribuït a una persona o una institució, i en aquells casos en que un dels progenitors es trasllada amb el menor per residir en un altre país, prenent tal decisió de forma unilateral i vulnerant el dret a decidir sobre el lloc de residència del menor”. Així ha quedat establert a la molt recent Circular 6/2015, sobre aspectes civils de la sostracció internacional de menors, del passat 17 de novembre.

Ja vam comentar en un apunt anterior la complexitat dels procediments de divorci internacionals, els quals han augmentat notablement en els darrers anys. De la mateixa manera, també podem constatar un augment de les situacions en les quals un dels progenitors marxa del país de residència habitual de la parella emportant-se el menor amb ell, sense cap resolució que així ho autoritzi. Les repercussions envers el menor -i en el progenitor que veu com desapareixen les relacions amb el seu fill- obliguen a l’Administració a actuar amb celeritat per tal de restituir el menor al seu país de residència habitual. Continua llegint

Tinences intermèdies: una nova eina per accedir a l’habitatge

Home and Family.

El 24 d’agost ha entrat en vigor la LLEI 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. O el que és el mateix, les “tinences intermèdies”, un mecanisme que pretén superar la tradicional dicotomia propietat-lloguer existent fins l’actualitat. La seva aprovació el passat 23 de juliol no va tenir la repercussió que mereix, en part, perquè el mateix dia el Parlament de Catalunya també va aprovar Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. I, sense desmerèixer la darrera, la qual fa front a situacions d’emergència, i incorpora dues propostes del Consell de l’Advocacia Catalana, seria injust obviar que la reforma del Codi civil de Catalunya aprovada implica un nou pas endavant de tipus estructural. La Llei, que ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris, amb excepció del Partit Popular i Ciutadans, suposa l’incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida en el Codi civil de Catalunya. Ambdues figures pretenen garantir l’accés a l’habitatge a aquelles persones que, ni volen endeutar-se per damunt de les seves possibilitats, ni volen pagar un lloguer que no satisfà les seves expectatives (inestabilitat temporal, dificultat per realitzar reformes estructurals, etc) Continua llegint