Sentència del Parlament. Quatre pinzellades (jurídiques) d’urgència

“El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

L’autor d’aquesta -contundent- afirmació no és altre que el Sr. Perfecto Andrés Ibáñez, magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, el qual havia estat designat inicialment per ser-ne Ponent de la sentència que condemna a 8 joves a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat.

De fet, podríem llegir la Sentència del Tribunal Suprem començant, precisament, pels darrers fulls. I es que, del total de les més de vuitanta pàgines que ocupa la mateixa, només és en aquest apartat que trobem un mínim de proporcionalitat, equilibri i ponderació en relació als fets declarats provats en Sentència.

Però anem a pams i recapitulem. En data 15 de juny de 2011, en el marc de l’aprovació dels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya es va convocar una acció de protesta sota el lema “Aturem el Parlament, no deixarem que s’aprovin les retallades!”. Com a conseqüència dels fets per tothom coneguts es va iniciar el corresponent procediment penal davant del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional i, finalment, es va dur a terme enjudiciament dels fets davant la Secció 1a de la Sala Penal de l’Audiència Nacional. Un judici en el qual, no convé oblidar-ho, van esdevenir parts acusadores, no només el Ministeri Fiscal, sinó també el “Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias”, la “Generalitat de Catalunya” i el “Parlament de Catalunya”. Sorprèn(o no), que les institucions catalanes es deixin acompanyar en aquest llarg i tortuós procediment per un sindicat de tendència ultra. I més quan aquest procediment es duia a terme a més de 500 quilòmetres de distància, davant d’un Tribunal de caràcter excepcional i hereu directe del franquista Tribunal de Orden Público (TOP).

Continua llegint

Prestació per infants a càrrec: Quan la Generalitat torna a incomplir

Col·lectiu Ronda ajudarà a tots els interessats/des a reclamar el pagament de la prestació per infant a càrrec no abonada al 2010 i 2011

Ara que ha finalitzat la darrera contesa electoral és un bon moment per reprendre algunes de les qüestions que quedaven pendents abans de començar la campanya. I algun d’aquests temes pendents venen de lluny. L’any 2010 (fa 5 anys!) la Generalitat, sense avís ni explicació, va demorar el pagament de la prestació per infants a càrrec (640 € anuals) fins el punt que en finalitzar l’any, únicament un 30% de les famílies amb dret a percebre aquest ajut havien vist abonats els diners. Posteriorment, les Lleis de Pressupostos de 2011 i 2012 van deixar sense efecte la prestació tot i reconèixer el dret de les famílies a percebre la part de la prestació meritada i no percebuda des de la data de reconeixement. Com a termini per abonar aquests imports, la Generalitat s’atorgava a si mateixa un període màxim de cinc anys. Des d’aleshores ençà, però, les famílies beneficiades que no han rebut els diners de la prestació no han tingut cap altra notícia.

Milers de famílies de tot Catalunya continuen sense cobrar l’import corresponent a la prestació per infants a càrrec corresponent a l’exercici 2010, malgrat tenir plenament reconegut el dret a percebre una prestació que fins al juliol de 2011 tenia caràcter universal per a les famílies amb menors de 3 anys a càrrec o, en el cas de les nombroses i monoparentals, infants de fins 6 anys.

Continua llegint

Protesis Traiber: jugant amb la salut?

Resultat d'imatges de protesis traiber

Una de les darreres novetats del Cas Innova ha donat a conèixer el darrer escàndol que afecta a la sanitat catalana. Segons l’Interlocutòria Judicial l’Hospital Sant Joan de Reus va implantar pròtesis defectuoses a un elevat número de pacients.

Les pròtesis de l’empresa Traiber (de genoll, maluc i columna) ja van rebre en el seu moment la corresponent alerta sanitària emesa per l’ “Agencia española de medicamentos y productos sanitarios”, la qual, en data 7 de novembre de 2014 assenyalava importants deficiències en el sistema de qualitat de l’empresa així com greus infraccions de la legislació de productes sanitaris en estar fabricant sense la preceptiva llicència sanitària de funcionament i estar comercialitzant productes que no es troben emparats pel certificat de conformitat CE.

El resultat de l’implantació d’una pròtesi defectuosa, ho saben prou bé els pacients, comporta, no només la corresponent revisió sinó també depenent del cas, una nova operació per suplantar-la, ja sigui de manera total o parcial. Això afegit a les molèsties derivades que sovint poden afectar altres parts del cos com ara l’esquena o els genolls.

Continua llegint

Llei de seguretat ciutadana: roda el món i torna al Born

Resultat d'imatges de mordassa

El passat 29 de novembre de 2013 el Consell de Ministres espanyol va aprovar l’esborrany de l’avantprojecte de Llei per a la Seguretat Ciutadana, apadrinat pel Ministre de Justícia Jorge Fernández Díaz. Un text que, malgrat no trobar-se encara en vigor, permet conèixer les intencions del Govern espanyol per incrementar, encara més, els mecanismes repressius i abocar a la indefensió aquella part de la ciutadania que ha optat per utilitzar la protesta al carrer per fer arribar les seves reivindicacions al conjunt de la societat En tot cas, seria un error analitzar el text de manera aïllada sense tenir en compte el marc legislatiu espanyol existent en aquesta matèria des de mitjans del segle passat. Aquesta no és la primera llei d’ordre públic espanyola que ens cau a sobre, tot i que, com a mínim per una part del territori, esperem que sigui l’última.

Anem a veure algun dels precedents d’aquest avantprojecte per entendre com hem arribat fins aquí.

Continua llegint