Nou procediment per adquirir la nacionalitat espanyola per residència

Old World Map

El passat dissabte 6 de desembre va sortir publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reglament que regula el procediment per adquirir la nacionalitat espanyola per residència. L’adquisició de la nacionalitat espanyola espanyola en els darrers anys havia esdevingut un procediment llarg, incert i, sovint, arbitrari que situava l’administrat en una situació d’inseguretat jurídica més que criticable. Els procediments s’allargaven tres i quatre anys, la informació sobre la seva tramitació era mínima i l’arbitrarietat en nombroses resolucions per valorar la suposada “integració” del sol·licitant era més que evident.

El nou procediment pretén establir un procediment més àgil, que tingui una durada d’un any i en el qual s’acreditin, mitjançant un procediment reglamentat, els coneixements lingüístics i el grau suficient d’integració a la societat espanyola. Objectius més que difícils de complir si tenim en compte que la mateixa disposició aprovada assenyala que “la aplicación de este real decreto no generará incremento del gasto público”.

Les novetats principals del nou procediment són: Continua llegint