Muntanyans II. Construïr en un terreny inundable?

Pla urbanístic dels Muntanyans (Torrdembarra). Mapa: Montse Ferrés

L’any 2002 es va aprovar la revisió del Pla general d’Ordenació Urbana de Torredembarra (PGOU) on estava previst el Pla parcial Muntanyans I i II. Estava prevista la construcció de quatre cents i cinc-cents seixanta habitatges en un espai adjacent a un Espai d’Interès Natural (EIN). La resposta ciutadana no va arribar a temps d’aturar el Pla parcial Muntanyans I on es va ubicar l’urbanització de Nova Torredembarra. Però, en el cas de Muntanyans II es va activar la mobilització popular mobilització popular, per una banda, i els mecanismes judicials a l’abast, de l’altra. El resultat va ser, en primera instància, una Sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 19 de maig de 2011 la qual acordava la nul·litat de ple dret del Pla parcial Muntanyans II “por vulnerar la prohibición legal de urbanizar y edificar en zonas inundables”.

Malgrat aquesta Sentència inicial les entitats Inmobiliaria Vegas de Guadaira, S.L i Comarex Desarrollos, S.L. i, vergonyosament, la Generalitat de Catalunya, van interposar recurs de cassació contra la Sentència. En data 4 d’abril de 2014, la Plataforma Salvem els Muntanyans va tornar a guanyar judicialment i el Tribunal Suprem va confirmar la sentència inicial.

Continua llegint

Riscos ambientals al Camp de Tarragona: desenvolupament si, seguretat també

#sapsquèrespires

El passat 25 de maig es va produir l’enèsim incident conegut provocat per indústria química del Camp de Tarragona. Concretament, una fuita d’àcid nítric a la planta de Nitricomax de la Canonja, va tornar a posar en alerta els veïns del municipi i del barri tarragoní de Bonavista. Molts d’ells van patir picors i irritacions com a conseqüència del núvol tòxic de color taronja que provenia de les instal·lacions de l’empresa, la qual ha aixecat les sospites i els recels de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i l’Associació de Veïns de Bonavista, entre d’altres.

Ha estat el darrer d’un llarg historial d’episodis protagonitzats pel complex petroquímic de Tarragona. Una activitat que, en els darrers anys ha donat lloc, no només a fuites, també a contaminació per vessaments al mar de substàncies tòxiques derivades de l’activitat portuària (amb les conseqüents pèrdues econòmiques pels pescadors que no van poder sortir durant uns dies), contaminació atmosfèrica per males olors o emissió de gasos que, en poques ocasions, són analitzats per l’Administració, etc Continua llegint