Muntanyans II. Construïr en un terreny inundable?

Pla urbanístic dels Muntanyans (Torrdembarra). Mapa: Montse Ferrés

L’any 2002 es va aprovar la revisió del Pla general d’Ordenació Urbana de Torredembarra (PGOU) on estava previst el Pla parcial Muntanyans I i II. Estava prevista la construcció de quatre cents i cinc-cents seixanta habitatges en un espai adjacent a un Espai d’Interès Natural (EIN). La resposta ciutadana no va arribar a temps d’aturar el Pla parcial Muntanyans I on es va ubicar l’urbanització de Nova Torredembarra. Però, en el cas de Muntanyans II es va activar la mobilització popular mobilització popular, per una banda, i els mecanismes judicials a l’abast, de l’altra. El resultat va ser, en primera instància, una Sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 19 de maig de 2011 la qual acordava la nul·litat de ple dret del Pla parcial Muntanyans II “por vulnerar la prohibición legal de urbanizar y edificar en zonas inundables”.

Malgrat aquesta Sentència inicial les entitats Inmobiliaria Vegas de Guadaira, S.L i Comarex Desarrollos, S.L. i, vergonyosament, la Generalitat de Catalunya, van interposar recurs de cassació contra la Sentència. En data 4 d’abril de 2014, la Plataforma Salvem els Muntanyans va tornar a guanyar judicialment i el Tribunal Suprem va confirmar la sentència inicial.

Continua llegint