Tinences intermèdies: una nova eina per accedir a l’habitatge

Home and Family.

El 24 d’agost ha entrat en vigor la LLEI 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. O el que és el mateix, les “tinences intermèdies”, un mecanisme que pretén superar la tradicional dicotomia propietat-lloguer existent fins l’actualitat. La seva aprovació el passat 23 de juliol no va tenir la repercussió que mereix, en part, perquè el mateix dia el Parlament de Catalunya també va aprovar Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. I, sense desmerèixer la darrera, la qual fa front a situacions d’emergència, i incorpora dues propostes del Consell de l’Advocacia Catalana, seria injust obviar que la reforma del Codi civil de Catalunya aprovada implica un nou pas endavant de tipus estructural. La Llei, que ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris, amb excepció del Partit Popular i Ciutadans, suposa l’incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida en el Codi civil de Catalunya. Ambdues figures pretenen garantir l’accés a l’habitatge a aquelles persones que, ni volen endeutar-se per damunt de les seves possibilitats, ni volen pagar un lloguer que no satisfà les seves expectatives (inestabilitat temporal, dificultat per realitzar reformes estructurals, etc) Continua llegint