Nou barem de trànsit: què passa amb els traumatismes menors de la columna vertebral?

L’entrada en vigor de la Llei 35/2015 de reforma del sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació ha estat presentada per una part dels implicats (i, principalment, per les asseguradores) com un avanç en favor de les víctimes d’accidents de trànsit. I, si bé és cert que el nou barem incrementa les quanties indemnitzatòries i introdueix nous elements de valoració del dany (veieu post anterior), no ho és menys que les lesions menors han quedat notòriament perjudicades. Ens centrem en aquest punt en la nova regulació d’allò que comunment hem anomenat “fuetada vertical” es a dir, en aquella lesió produïda per la hiperextensió brusca del coll seguida d’una flexió. La fuetada vertical ha estat, precisament, una de les conseqüències més freqüents en qualsevol accident de circulació en el qual la víctima rep un impacte en la part posterior o lateral del vehicle. Tal situació provoca un dolor intens a la part del coll, contractura muscular, limitacions a la mobilitat, etc. També pot comportar sensació de vertigen i inestabilitat. Continua llegint